Welkom

Sinterklaas aankomst

Zaterdag 18 November 2017 gedurende de middag, komen Sint en Pieten de kindertjes (en hun ouders) in Noord Italie weer opzoeken. De aankomst zal dit jaar weer in Angera plaats vinden en wordt georganiseerd door het Sinterklaas comité in samenwerking met de Pro Logo van Angera. Het feest begint om 14:00 en de aankomst van de boot wordt verwacht rond 15:00.

Aankomst Sint Nicolaas in 2014

Indonesische avond

De jaarlijkse Indonesische avond, voorzien voor 30 September 2017, is verplaatst naar 27  Januari 2018 waar de maaltijd gecombineerd zal worden met de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Nieuwe ideeen?

Zijn er nog ideeen voor nieuwe aktiviteiten of andere suggesties? Stuur een mail naar nedver@libero.it.