Welkom

Sinterklaas aankomst

Zaterdag 18 November 2017 gedurende de middag, komen Sint en Pieten de kindertjes (en hun ouders) in Noord Italie weer opzoeken. De aankomst zal weer in Angera plaats vinden en wordt georganiseerd door het Sinterklaas comité in samenwerking met de Pro Logo van Angera.

Indonesische avond

Door onverhoopte omstandigheden moet de jaarlijkse Indonesische avond, voorzien voor 30 September 2017, worden verplaatst naar eind Januari 2018 waar de maaltijd gecombineerd zal worden met de algemene leden vergadering van de vereniging.

Nieuwe ideeen?

Zijn er nog ideeen voor nieuwe aktiviteiten of andere suggesties? Stuur een mail naar nedver@libero.it.