Algemene ledenvergadering

Elk jaar, tegen het eind van januari vindt de algemene ledenvergadering (oftewel nieuwjaarsvergadering) van de Nederlandse Vereniging plaats waarin terug wordt gekeken op het afgelopen, en vooruit wordt gekeken naar het komende, jaar. Om het nuttige met het aangename te verenigen wordt de vergadering in het algemeen gecombineerd met een gezellige maaltijd in een van de, in noord-Italie ruim aanwezige, restaurants. De typische agenda van deze vergaderingen ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Goedkeuring notulen van de vergadering van vorig jaar
  • Overzicht van de aktiviteiten van het vorige jaar
  • Financieel overzicht en verantwoording door penningmeester en kascommissie
  • Bestuurs verkiezing
  • Overzicht van de verwachte aktiviteiten van het aankomende jaar
  • Andere zaken
  • Rondvraag

Nadat de agenda is afgewerkt wordt de avond vervolgd met een, volgens de traditie van de vereniging, goede en gezellige maaltijd.

Algemene Ledenvergadering 2018

3 Februari 2018 was er de algemene ledenvergadering dit jaar gecombineerd met de Indonesische rijsttafel. Rond de veertig deelnemers vonden hun weg naar de vergadering en het was weer een nuttige en bovenal gezellige bijeenkomst. De ledenvergadering duurde ongeveer drie kwartier en na een activiteiten-overzicht en enkele administratieve mededelingen door de voorzitter, volgde een overzicht van de financiën over 2017 door de penningmeester. Daarna kon er gegeten en gedronken worden en kregen we zeven heerlijke, met de hand bereide, oosterse gerechten voorgeschoteld gevolgd door een verrassend desert. Het was weer een groot success, dat dit jaar (gelukkig) ook een behoorlijk aantal nieuwkomers zag verschijnen (welkom!!).