Algemene ledenvergadering

Elk jaar, tegen het eind van januari vindt de algemene ledenvergadering (oftewel nieuwjaarsvergadering) van de Nederlandse Vereniging plaats waarin terug wordt gekeken op het afgelopen, en vooruit wordt gekeken naar het komende, jaar. Om het nuttige met het aangename te verenigen wordt de vergadering in het algemeen gecombineerd met een gezellige maaltijd in een van de, in noord-Italie ruim aanwezige, restaurants. De typische agenda van deze vergaderingen ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Goedkeuring notulen van de vergadering van vorig jaar
  • Overzicht van de aktiviteiten van het vorige jaar
  • Financieel overzicht en verantwoording door penningmeester en kascommissie
  • Bestuurs verkiezing
  • Overzicht van de verwachte aktiviteiten van het aankomende jaar
  • Andere zaken
  • Rondvraag

Nadat de agenda is afgewerkt wordt de avond vervolgd met een, volgens de traditie van de vereniging, goede en gezellige maaltijd.