Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie bestaat uit vrijwilligers. Er zijn drie speciale bestuursleden, de voorzitter, de penningmeester en de secretaris, die worden aangevuld met een aantal gewone bestuursleden zonder formele rol maar wel met specifieke taken voor de verschillende activiteiten. Uitgangspunt is hoe dan ook dat het succes van de vereniging niet door het bestuur wordt bepaald maar door het enthousiasme en de deelname van de leden.

Jacqueline van Krieken

Jacqueline is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging. Zij onderhoudt de formele contacten met lokale autoriteiten en met het Nederlandse consulaat en zit de bestuursvergadering van de vereniging voor.

Vincent Rongen

Vincent is de penningmeester. Hij beheert de kas, ontvangt alle bonnetjes en schrijft het financiele jaarverslag dat, na goedkeuring door de kascommissie, op de jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Wietse Post

Wietse is de secretaris van de vereniging en in die hoedanigheid houdt hij de ledenlijst bij en schrijft de notulen van de bestuursvergaderingen. Ook beheert hij  de website en Facebook pagina van de vereniging.

Houkje van de Kieft

Houkje  schrijft de notulen van de jaarvergadering, organiseert het kassa werk tijdens de evenementen en staat altijd klaar om de andere bestuursleden te helpen.

Riekje Post

Riekje is verantwoordelijk voor de jaarlijkse Indonesische rijsttafel waarvoor zij ook, met hulp van andere vrijwilligers, het eten kookt. Daarnaast stelt ze samen met Esther de wijnreis samen.

Esther Nieman

Esther coordineert de jaarlijkse wijnreis en draagt daarnaast aan alle andere activiteiten haar steentje bij. 

Aalt Willem Westra van Holthe

Aalt Willem assisteert bij alle evenementen die door de vereniging georganiseerd worden. Specialiteit is het betere snijwerk en het verzorgen van een vrolijke noot.