Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie bestaat uit vrijwilligers. Er zijn drie speciale bestuursleden, de voorzitter, de penningmeester en de secretaris, die eventueel worden aangevuld met een aantal gewone bestuursleden. Uitgangspunt is hoe dan ook dat het succes van de vereniging niet door het bestuur wordt bepaald maar door het enthousiasme en de deelname van de leden.

Op dit moment zijn er twee bestuursleden, Blanca van den Brand en Joyce van Beest. We zijn op zoek naar nog een derde bestuurslid.