Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging loopt per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Voor een lidmaatschap dat start in de laatste drie maanden van een kalenderjaar geldt dat deze ook voor het daaropvolgend kalenderjaar geldig is.

De kosten van het lidmaatschap zijn 15 Euro per gezin (dus ook voor alleenstaanden). De hoogte van het lidmaatschap wordt elk jaar opnieuw bepaald tijdens de algemene ledenvergadering.
Contributie kan contant betaald worden aan een van de bestuursleden of kan overgemaakt worden op de rekening van de Nederlandse Vereniging bij de UBI BANCA  (Intestatario: “Circolo Olandese per Nord-Italia” Filiale di Gavirate, piazza della Liberta ) IBAN:IT17W0311150250000000001627 Bic/Swift: (alleen nodig indien u vanuit buiten Italie geld overboekt): BLOPIT22 Let op dat in de overschrijving Intestatario “Circolo Olandese per Nord-Italia” moet zijn anders wordt de betaling geweigerd!

Het lidmaatschap kan op een willekeurig moment aangevraagd worden maar is pas bevestigd na het ontvangen van de contributie. Aanmelden als lid van de Nederlandse vereniging kan door een emailtje te sturen naar bestuur@nedver.info. Ook kan men zich bij een van de activiteiten laten inschrijven bij een van de bestuursleden.