Expats algemeen

Voor degenen die buiten Nederland wonen is er informatie op het internet te vinden die nuttig, interessant of vermakelijk is. Hieronder plaatsen we links naar deze wat algemenere websites. Voor zaken die met je plichten en rechten te maken hebben we een speciale pagina.

Algemene informatie voor expats

Link Beschrijving
DeNederlandseVereniging DeNederlandseVereniging.nl verenigt Nederlanders in het buitenland, expats en emigranten metĀ Nederlandse verenigingen en Nederland via een on-line platform en een nieuwsbrief. Naast het contact houden met je roots draait het ook om contact houden met elkaar. Waar je ook op de wereld woont, je bent en blijft Nederlander en er zijn altijd Nederlanders bij je in de buurt om samen een kroket te eten, Sinterklaas te vieren of je met iets anders te helpen.