Rechten en Plichten

Het wonen buiten Nederland brengt behalve veel plezier ook een hoop rompslomp en onduidelijke zaken met zich mee, zowel voor wat betreft de Nederlandse alswel de Italiaanse autoriteiten. Hier wat links die je mogelijk kunnen helpen bij het voorkomen en oplossen van problemen. Interessante nieuwe bijdragen zijn meer dan welkom, stuur even een emailtje naar bestuur@nedver.info dan voegen we die informatie toe.

Belangrijk om te weten

Link Beschrijving
Ambassade in Rome Nederlandse Ambassade in Rome (uitgebreide dienstverlening ook voor zaken die niet door het consulaat afgehandeld). De ambassade en het consulaat generaal zijn ook aanwezig op Facebook en op Twitter.
Belasting Belastings overzicht voor particulieren die in het buitenland wonen en/of werken (door de Nederlandse Belastingsdienst)
Consulaat generaal in Milaan Nederlands Consulaat Generaal in Milaan
Honorair consulaten in Italie Nederlandse Honorair Consulaten in andere Italiaanse steden
Rijbewijs Geldigheid van je rijbewijs bij verhuizing naar een andere lidstaat (EU site)